A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

A SZEMÉLYES ADATVÉDELEM FELTÉTELEI

I. Alapvető rendelkezések

 1. A személyes adatok feldolgozója és kezelője a személyes adatok feldolgozása során az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad mozgásáról szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkének (7) bekezdése szerint adatok (a továbbiakban cask „GDPR“) Cégjegyzékszám: 007790171, székhely: Prostřední Bludovice 522, Horní Bludovice, 739 37 (a továbbiakban csak „adatkezelő“).
 2. Az adatkezelő elérhetőségei a következők: Prostřední Bludovice 522, Horní Bludovice, 739 37, e-mail: info@majlotoys.hu tel. +36 307 983 305 
 3. személyes adat: bármely, azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ; azonosítható természetes személy az a természetes személy, akit közvetlenül vagy közvetve lehet azonosítani, különös tekintettel egy meghatározott azonosítóra, például névre, azonosítószámra, helyadatokra, hálózati azonosítóra vagy egy vagy több specifikus fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitása.
 4. Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

 II. A feldolgozott személyes adatok forrásai és kategóriái 

 1. Az adatkezelő feldolgozza az Ön által megadott személyes adatokat, vagy azokat a személyes adatokat, amelyeket az adatkezelő a megrendelésének teljesítése alapján szerzett.
 2. Az adatkezelő feldolgozza az Ön azonosító és kapcsolattartási adatait, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat.

III. A személyes adatok feldolgozásának jogi oka és célja

 1. A személyes adatok kezelésének jogi oka:
 • az Ön és az adatkezelő közötti szerződés teljesítése a 6. cikk (1) bekezdésének levele alapján b) GDPR, 
 • A 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti közvetlen marketing biztosítása céljából történő feldolgozáshoz való hozzájárulás (különösen kereskedelmi kommunikáció és hírlevelek küldéséhez a) GDPR az információ szolgáltatásokról szóló 480/2004. sz. törvény 7. §-ának (2) bekezdésével összefüggésben, ha nem rendelnek árut vagy szolgáltatást.  
 • regisztráció a majlotoys.hu weboldalon
 1. A személyes adatok feldolgozásának célja a megrendelés feldolgozása, valamint az Ön és az adatkezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása; megrendeléskor személyes adatokra van szükség, amelyek a megrendelés sikeres feldolgozásához szükségesek (név és cím, elérhetőség), a személyes adatok megadása szükséges követelmény a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, személyes adatok megadása nélkül nem lehetséges megkötni vagy teljesíteni.
 2. Az adatkezelő nem hozhat automatikus egyéni döntést a GDPR 22. cikke értelmében.  

 IV. Adattárolási időszak

 1. Az adatkezelő és az Ön közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint a jelen szerződéses jogviszonyok szerinti követelések érvényesítéséhez szükséges ideig tárolja a személyes adatokat (a szerződéses viszony megszűnésétől számított 15 évig). .
 2. A személyes adatok megőrzési idejének lejárta után az adatkezelő törli a személyes adatokat.

 V. A személyes adatok feldolgozói (az adatkezelő alvállalkozói) 

 1. A személyes adatok feldolgozói:
 • részt vesz termékbeszerzésben / szolgáltatásban / fizetés teljesítésében szerződés alapján
 • Webáruház üzemeltetési szolgáltatások ( Shoptet ) és egyéb szolgáltatások nyújtása a webáruház üzemeltetésével kapcsolatban  
 • marketingszolgáltatások nyújtása: Google Analytics és Google AdWords, Google, Árukereső - jogos érdek - e-mail és információk biztosítása a megrendelt árukról egy harmadik fél szolgáltatásának, vélemények megszerzése érdekében
 • Fio bank a.s. - pénzügyi műveletek
 • könyvelés biztosítása szerződés alapján
 1. Az adatkezelő nem szándékozik személyes adatokat továbbítani harmadik országba (egy EU-n kívüli országba) vagy egy nemzetközi szervezetnek.
 2. A személyes adatok adatkezelő archiválja az összes feldolgozási megállapodást.

  VI. Az Ön jogai 

 1. A GDPR-ben meghatározott feltételekkel 
 • személyes adataihoz való hozzáférés joga a GDPR 15. cikke alapján,
 • a személyes adatok módosításának joga a GDPR 16. cikke alapján vagy a feldolgozás korlátozása a GDPR 18. cikke alapján.
 • a személyes adatok törlésének joga a GDPR 17. cikke alapján.
 • az adatkezelés ellen a GDPR 21. cikke szerinti kifogás joga a
 • az adatok hordozhatóságához való jog a GDPR 20. cikke szerint.
 • az adatkezeléshez való hozzájárulás írásbeli vagy elektronikus úton történő visszavonásának joga a fenti feltételek III . cikkében meghatározott adatkezelő címére vagy e-mail címére. 
 1. Önnek joga van panaszt benyújtani a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál is, ha úgy gondolja, hogy a személyes adatok védelméhez való jogát megsértették.

 VII. A személyes adatok biztonságának feltételei 

 1. Az adatkezelő kijelenti, hogy minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést megtett a személyes adatok biztonsága érdekében. 
 2. Az adatkezelő technikai intézkedéseket tett az adattárolók és a személyes adatok tárolók papíralapú biztosítása érdekében, különösen a jelszavak, tűzfal és vírusirtó programok használatával.  
 3. A személyes adatok összegyűjtésekor és feldolgozásakor az információkat titkosított formában kell elküldeni annak érdekében, hogy megakadályozzák az adatok harmadik felek általi visszaélését. Biztonsági intézkedéseink rendszeresen módosítva vannak a műszaki fejlődéshez. Az adatkezelőnél tárolt összes adatot biztonságos protokoll (titkosított HTTPS TLS segítségével) védi, amely megvédi a látogató böngészőjét és a szerver közötti kapcsolatot a lehallgatástól, az adatok hamisításától és lehetővé teszi a felhasználók hitelesítését, minimalizálva ezzel az illetéktelen hozzáférés kockázatát.    
 4. Az adatkezelő kijelenti, hogy csak az általa felhatalmazott személyek férhetnek hozzá a személyes adatokhoz. 

 VIII. Weboldal elemzés

Webhelyünk egyes részei a Google Analytics szolgáltatást használják. Ezt a webhelyelemző szolgáltatást a Google Inc. üzemelteti, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (továbbiakban cask ,,Google"). Ez az elemző eszköz sütik alapján működik. A süti egy szöveges fájl, amelyet egy webhely felkeresésekor küldenek, és amelyet a webhely használatának elemzése céljából ideiglenesen a webhely felhasználó merevlemezén tárolnak. A sütik által tárolt információkat általában az USA-ban található Google szerverre küldik, és ott tárolják. Az anonimizálás részeként a Google előzetesen lerövidíti az Ön IP-címet az EU-tagállamban vagy más országban. A Google felhasználja a nevünkben megadott információkat, hogy jelentést készítsen a webhely használatáról. A Google Analytics szolgáltatáson keresztül elküldött IP-cím nem kerül egyesítésre más Google adatokkal. Ha meg akarja akadályozni a sütik használatát, akkor ezt megteheti úgy, hogy helyileg megváltoztatja a beállításokat a számítógépén használt webböngészőben (pl. Safari, Internet Explorer, Opera, Firefox stb.); program weboldalak megnyitására és megtekintésére. Ezenkívül megakadályozhatja az adatok gyűjtését és feldolgozását a Google sütijein keresztül egy plugin letöltésével és telepítésével, amelyet a következő Google linkről tölthet le: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu 

 IX. Záró rendelkezések 

 1. Az online megrendelőlapról küldött megrendeléssel megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és azokat teljes egészében elfogadja.
 2. Ön elfogadja ezeket a feltételeket azáltal, hogy beleegyezését adja az online űrlapon keresztül. A hozzájárulásával megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és azokat teljes mértékben elfogadja. 
 3. Az adatkezelő jogosult ezen feltételek megváltoztatására. A személyes adatok védelme feltételeinek új verzióját közzéteszi a weboldalán, és egyúttal elküldi Önnek a jelen feltételek új verzióját az adatkezelőnek megadott e-mail címére.

Ezek a feltételek 2019. január 1-jén léptek hatályba.